Hvordan forandre historien du forteller deg selv og skap en ny som støtter deg heller enn å begrense deg.

Forandre historien du forteller deg selv

Vi mennesker er fantastiske historiefortellere. På godt og vondt. Vi har en tendens til å konstruere fortellinger om livet vårt, om hvem vi er, og hvorfor ting har skjedd på en bestemt måte. Vi kan fortelle oss selv at vi er stuck der vi er – i jobben vi ikke liker, i relasjoner som ikke fungerer eller at vi ikke kan forandre den situasjonen vi ser foran oss.

Disse historiene vi forteller oss kan ta mye plass og ubevisst påvirke vår oppførsel, våre følelser og våre liv generelt.

Men hva skjer når historien ikke lenger er nyttig? Når den hindrer deg i å skape den endringen du ønsker i livet ditt?

Da har du heldigvis den unike evnen til å skape nye historier! Til å forandre historien du forteller deg selv i dag, og forme din egen virkelighet i morgen. Og når du lærer å gjøre det, så vil du se at du begynner å utvikle en sunnere relasjon til deg selv, til de rundt deg og til livet ditt.

I dette blogginnlegget skal vi utforske hvordan du kan oppdage og forstå historien du forteller deg selv, og begynne forandre den så den hjelper deg å bli den beste utgaven av deg selv og oppnå det du ønsker i livet.

En liten disclaimer; dette handler IKKE om å skyve vekk eller overse DIN fortelling, den du er, det som har formet deg, dine opplevelser, det som faktisk har skjedd. Det som kanskje har vært vondt eller vanskelig. Nei, dette handler mer om hva vi får disse, og andre ting, til å bety. Det vi forteller oss selv. Hvordan vi tolker det. Eks. du mister jobben, og forteller deg selv at du aldri vil få en ny eller at du ikke er god nok. Kjæresten slår opp og du forteller deg selv at du aldri vil oppleve kjærlighet igjen. Sannheten, hva som faktisk skjedde og hva som egentlig var årsaken kan være noe helt annet.

Hvordan forandre historien du forteller deg selv

Å forandre historien du forteller deg selv, så du faktisk blir overbevist om noe annet enn det du kanskje har fortalt deg selv gjennom mange år (eller blitt fortalt), er ikke gjort i en fei. Det tar i mange tilfeller lang tid. Men du har makten til å gjøre det, til å ta kontroll over ditt eget liv og faktisk være den som bestemmer istedenfor å bare reagere ubevisst på det som skjer rundt deg.

Alt som skjer i livet er en del av historie din, men det trenger ikke begrense deg på veien din videre gjennom livet.

Under følger 5 steg om hvordan forandre historien du forteller deg selv:

#1 Bevisstgjøring

Tror det eller ei, men de fleste av oss går store deler av livet “bevisstløse” rundt. Vi vet ikke at alle tankene, historiene og overbevisningene vi går med ikke nødvendigvis er sanne. Så derfor er det første steget mot å forandre den historien du forteller deg selv å bli bevisst på den eksisterende historien. Ta deg tid til å reflektere over og skrive ned hvilke overbevisninger og fortellinger du har bygget opp om deg selv og livet ditt. Om det er vanskelig kan du begynne med et spesifikt område eller en spesifikk hendelse.

Spør deg selv hva som har formet disse historiene. Er de basert på sanne fakta, eller er de en tolkning eller fortolkning? Er det din historie eller er det noe du har “arvet” eller tatt med deg fra andre?

Det er først når du vet og kan erkjenne og forstå den nåværende historien at du kan åpne døren for å forandre den.

#2 Identifiser begrensende overbevisninger

Når du er klar over den historien du forteller deg selv, kan du begynne å identifisere begrensende overbevisninger som hindrer deg i å vokse og oppnå de målene du har satt deg eller endringen du ønsker deg. F eks hvilke overbevisninger som hindrer deg i å starte den businessen du har drømt om.

Du kan veldig ofte gjenkjenne en begrensende overbevisning når du hører deg selv tenke eller si ting som “Jeg er ikke god nok” eller “Jeg kommer til å feile”.

Men igjen, det er bare når du faktisk gjenkjenner det at du kan begynne å utfordre dem og erstatte de med mer nyttige overbevisninger. Noe som faktisk vil hjelpe deg videre.

#3 Skap en ny fortelling

Nå som du er bevisst på historiene du forteller deg selv i dag og de begrensende overbevisningene som er knyttet til de historiene, er det på tide å skape en ny fortelling som støtter deg og målene dine. Spør deg selv hvordan du ønsker å oppfatte deg selv og livet ditt.

Hvilke nyttige, positive og inspirerende historier kan du fortelle deg selv som vil motivere deg til å handle og oppnå det du ønsker? Skriv ned den nye fortellingen og gjenta den for deg selv så ofte som mulig. Jo mer du gjentar den og lytter til den, jo mer vil den bli en integrert del av din selvoppfatning.

#4 Praksis og handling

Det hjelper ikke så mye med nye fortellinger om vi ikke tar den med ut i verden og tar action i samsvar med den. For at den nye historien skal bli virkelig og faktisk hjelpe deg, så må du ta handlinger som er i tråd med den. Hvis du for eksempel ønsker å tro at du er en dyktig virtuell assistent, så gå i gang med businessen og ta skritt i den retningen. Ønsker du å tro at du er en dyktig leder selv om du er introvert, så ta på deg oppgaver som utfordrer deg til å vise lederegenskaper. For hver handling du tar i tråd med den nye historien vil du bekrefte og styrke den. Ingen andre kan ta action for deg – det er du som har makten til å skape den endringen du vil ha.

#5 Vær tålmodig og omsorgsfull med deg selv

Forandring tar tid, og det er viktig å være tålmodig og omsorgsfull med deg selv i denne prosessen. Du har kanskje fortalt deg selv den gamle historien i lang tid, og det kan ta tid å erstatte den med den nye. Vær snill mot deg selv, feire små og store fremskritt du gjør og minn deg selv på at du er i stand til å forandre historien du forteller deg selv.

#6 Omgi deg med mennesker som støtter deg

Som jeg nevnte i starten av artikkelen, så er ikke de fleste mennesker bevisst på disse tingene. Og det er derfor ikke sikkert du finner den støtten du trenger i denne prosessen i din umiddelbare nærhet. Men støtte vil du trenge, så i disse prosessene er det naturlig å ta en titt på eksisterende relasjoner også. Finner du støtten du trenger der? Eller må du søke den andre steder?

Uansett, så vil jeg anbefale deg å finne mennesker, fellesskap eller en coach (her kan du sjekke ut mine tjenester) der du får hjelp til å håndtere prosessen du står i med å omskrive fortellingen din. Det er viktig å ikke gå med det alene. Jeg vil si det faktisk er essensielt å ha de riktige menneskene rundt deg på denne reisen.

Historiene du forteller deg selv kan altså enten være nyttig og til hjelp, eller de kan være en begrensende faktor i livet ditt. Men ved å bli bevisst på den nåværende historien, identifisere begrensende overbevisninger, skape en ny og nyttigere fortelling, ta “messy action” i samsvar med den, være tålmodig med deg selv og omgi deg med mennesker som støtter deg, kan du skape en historie som hjelper deg med å vokse og oppnå det du ønsker istedenfor å holde deg tilbake.

Og du? Det er aldri for sent, du er aldri for gammel (eller for ung) til å begynne med dette.

Så – bestem deg i dag for å ta kontroll over historien din og begynn å skrive det neste kapittelet i livet ditt på en måte som gir deg glede, motivasjon og det du ønsker for ditt liv. Jeg heier på deg.

Er det en historie du har fortalt deg selv som du ønsker å omskrive? Del gjerne!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Book en gratis konsultasjon

Hva om du kunne møte den med litt mer nysgjerrighet og glede, og litt mindre alvor? Skape, leke og rett og slett glede deg mer over hele prosessen? Der det som til syvende og sist står igjen er essensen av deg, den du er og det du vil gi til verden.

For på samme måte som kunst er unikt - så er din business og du unik. 

Alle passer ikke og er ikke ment å passe inn i samme form. Du får lov til å gjøre det på din måte. 

I 1-1 Coaching kan vi utforske og justere din business, så den gir deg glede, frihet og suksessen du drømmer om! in the making? 

Hva om du så på businessen din som et kreativt prosjekt? Som et kunstverk