Bildet viser en jente som jobber fra laptopen på stranda. Teksten handler om hvordan du kan oppnå en stabil inntekt som Virtuell Assistent.

10 tips til stabil inntekt som Virtuell Assistent

Å tjene godt som VA er 100% mulig! Det skjer ikke i en fei, men skritt for skritt og ved å kontinuerlig evaluere og justere underveis. Så hva skal egentlig til å for å oppnå en stabil inntekt som Virtuell Assistent?

Her er 10 tips

1. Ha en klar og tydelig retning for bedriften

En klar visjon og tydelige mål er selve ryggraden i alle bedrifter som lykkes. Hvordan skal du ellers vite hvilke skritt du skal ta om du ikke vet veien du skal gå? Som VA er det utrolig viktig å definere hva suksess egentlig betyr for deg og hva du ønsker å oppnå med akkurat din business. Både på kort og litt lengre sikt. Det kan være økonomiske mål, som å nå en inntekt på 50 000 kr eller mer per måned, men det kan også (og bør) innebære andre type mål som mer fleksibilitet, balanse mellom jobb og fritid, personlig utvikling, mestring eller økt selvtillit osv.

Det kan være veldig nyttig å gjøre en analyse av styrker, svakheter, muligheter og trusler/begrensninger (SWOT-analyse). På den måten kan du identifisere hva du må være obs på, hvor det er potensiale for mer vekst og utvikling og hva du bør fokusere på og utnytte. 

2. Nisje ned og fokuser

Å nisje ned kan være avgjørende for suksessen din som Virtuell Assistent. Det er mange meninger om dette, men det er ikke tvil om at det er nyttig for de fleste å nisje ned, for denne onlineverdenen flyter over av informasjon, tilbud og ulike bedrifter som kjemper om oppmerksomheten.

En nisje handler ikke bare om hvem du ønsker å jobbe med, men det er mer en kombinasjon av Hvem du jobber med, Hva du gjør og Hvordan du gjør det. Altså din unike tilnærming/point of view. Det vil variere hva som er hovedfokuset i nisjen din, utifra type business du har osv, men alle disse komponentene spiller inn i større eller mindre grad.  

Ved å spesialisere deg innenfor et bestemt område, og snakke til en spesifikk målgruppe, vil du enklere kunne posisjonere deg i markedet – bli en go-to for de som ønsker den typen tjenester eller som føler seg truffet av det du deler i markedsføringen din. 

I kombinasjon med at du bygger ditt personlige brand (der du er tydelig på dine verdier, din historie, din personlighet, er autentisk, gjenkjennelig osv) vil dette ha potensiale til å bringe kunder inn i din verden uten at du må “jage” etter de. 

Jeg vil også minne om at dette er en pågående prosess. Der du tester, prøver og feiler. Jobber med litt ulike kunder, blir bedre kjent med deg selv osv. 

Og for hver “runde” blir ting litt klarere for deg. 

3. Ta riktige priser som Virtuell Assistent

Prissetting er noe mange syns er vanskelig, spesielt når det gjelder pris på tjenestene du skal tilby som Virtuell Assistent. Du står gjerne alene i prosessen, og skal verdsette noe DU skal gjøre for en annen bedrift. Selvtilliten henger ikke alltid med, og ikke kunnskapen om hvordan du skal gjøre det heller. Det er naturlig at det er litt prøving og feiling i starten, og det er bra, for det er sånn du lærer. 

Å sette for lave priser kan undervurdere din ekspertise og erfaring. Det kan føre til irritasjon på kunden fordi du føler du jobber mer enn du får betalt for. Til gjengjeld kan høye priser skremme bort potensielle kunder, spesielt om prisen ikke gjenspeiles i andre deler av bedriften din (brandingen f eks). Eller om den rett og slett føles for høy å si høyt.  

Når du har hatt noen kunder, er det på tide å se på prisene dine igjen. Da vet du hvor lang tid du bruker på oppgavene, hvordan du jobber, du har fått mer erfaring og mestring, blitt tryggere på deg selv og det du leverer. Det er lettere for deg å vurdere om prisene dine gjenspeiler verdien av det du tilbyr, og om du er konkurransedyktig i markedet. 

Du kan også gjøre noen markedsundersøkelser for å forstå hva andre som tilbyr lignende tjenester tar betalt, samtidig som du vurderer egne kostnader, tid og innsats som kreves for å levere tjenestene dine. Ditt forhold til penger (mindset) vil også spille en rolle og er verdt å jobbe med når du driver din egen bedrift. 

Det kan også være lurt å tilby forskjellige prispakker og alternativer for å imøtekomme ulike kunders behov og budsjett.

4. Krystallklart budskap er en nøkkel til stabil inntekt som Virtuell Assistent

For at markedsføringen av VA-businessen skal ha noen effekt, så er klarhet nøkkelen. “Klarhet” kan føles litt vagt, men potensielle kunder må umiddelbart forstå hvem du er, hva du tilbyr og hvordan du kan hjelpe dem for at de skal velge å handle av deg. 

Budskapet ditt kan du snakke om/vise  på nettsiden din, på sosiale medier og når du  snakker med potensielle kunder. Ved å ha et tydelig budskap vil du tiltrekke deg de riktige kundene og bygge tillit og troverdighet over tid.

5. Fokuser på kunder som har betalingsevne og vilje

Selv om det er lett å tenke at “alle” er potensielle kunder, så er det viktig å fokusere på de som faktisk har mulighet til å investere i tjenestene dine. Det kan inkludere bedrifter i etableringsfasen som har solid finansiell støtte, mellomstore bedrifter som har vokst til et nivå der de trenger mer hjelp eller etablerte selskaper som søker spesialisert hjelp.

En effektiv måte å tiltrekke seg disse kundene på er gjennom målrettet markedsføring og nettverksbygging. Det kan innebære å delta på bransjekonferanser, være aktiv i relevante nettverk og grupper osv.

Det er mange som er overveldet og trenger hjelp, men har de ikke mulighet til å investere enda, så er det ikke (i alle fall ikke i første omgang) dine kunder. 

6. Prioriter egen markedsføring for å lykkes som Virtuell Assistent

Som Virtuell Assistent er din egen markedsføring like viktig (viktigere) som markedsføring eller andre oppgaver du gjør for kunder. Å investere tid og ressurser i å markedsføre egen business er nødt til å være en prioritet, også når du er travelt opptatt med å hjelpe kunder. Det trenger ikke være en komplisert strategi, og jeg vil anbefale (i alle fall i starten) å ikke spre deg for tynt, men fokusere på markedeføring du kan opprettholde over tid. Det kan omfatte å søkemotoroptimalisere nettsiden din, skrive blogg, poste regelmessig på sosiale medier, nettverke med andre, ta direkte kontakt med potensielle bedrifter osv. 

En god måte å tenke på er å behandle din egen business som en av dine viktigste kunder. Sett av faste tidspunkter i timeplanen din for å jobbe med markedsføring og salg, og sett klare mål. La det være en “non-negotiable” i bedriften din. 

Ved å prioritere egen markedsføring vil du over tid bygge en stabil strøm av potensielle kunder, sikre vekst, inntekt og suksess i businessen din.

7. Finn din unike vri

For å skille deg ut i et stadig mer konkurransepreget marked og kunne oppnå en stabil inntekt som Virtuell Assistent, er det viktig å finne din unike vri. Det kan være din unike kombinasjon av ferdigheter og erfaring, din personlige tilnærming til det du gjør eller din spesialisering innenfor et bestemt område eller bransje for å nevne noe.

En god måte å finne din unike vri på er å reflektere over hva som gjør deg annerledes, hva som inspirerer deg mest med jobben din som Virtuell Assistent, om du har en annen tilnærming enn det som er “mainstream” i bransjen. 

8. Forenkle der det er mulig

I en verden som stadig blir mer kompleks og hektisk, kan enkelhet være ekstremt verdifullt. Både i din egen bedrift og i egne systemer, men også i måten du leverer tjenestene dine på. 

Hvis du som VA kan tilby enkle og lettfattelige løsninger på komplekse problemer og utfordringer som målgruppen din har, så vil du bli en verdifull ressurs for de. Det kan innebære å forenkle prosesser, systemer og tjenester, så dine kunder kan oppnå det de ønsker på en mer effektiv måte.

I egen business kan det å forenkle være å fokusere på de mest verdifulle og etterspurte tjenestene dine, og eliminere eller automatisere de andre. Det kan frigjøre tid og ressurser til å fokusere på de områdene der du kan levere størst verdi og oppnå best mulig resultater for kundene dine.

9. Lever eksepsjonelle kundeopplevelser

En av nøklene til å oppnå suksess og en stabil inntekt som Virtuell Assistent er å levere skikkelig gode kundeopplevelser. Det handler ikke bare om å levere høy kvalitet på tjenestene dine, men også om å bygge sterke relasjoner med kundene og sikre at behov og forventninger blir møtt på en effektiv og profesjonell måte.

For å skape en god kundeopplevelse er det viktig å være tilgjengelig (innenfor dine rammer), gi kunden en opplevelse av å bli sett og møtt, lytte til kundenes behov og bekymringer. 

En viktig faktor i det å levere enestående kundeopplevelser er også å være proaktiv og ta initiativ til å tilby merverdi for kundene dine. Du kan f eks komme med forslag til forbedringer eller nye løsninger som kan hjelpe kundene dine med å få de resultatene de ønsker seg. 

10. Jobb med mindset og grensesetting

Er det noe som er viktig når du skal starte som Virtuell Assistent, så er det å jobbe kontinuerlig med mindset og med å sette sunne grenser for deg selv. Det kan være å utvikle en positiv og proaktiv tankegang, lære deg å håndtere stress og motgang på en konstruktiv måte og være bevisst på dine egne behov og grenser.

En effektiv måte å jobbe med mindset og grensesetting er også gjennom å kontinuerlig reflektere over det du gjør, måten du reagerer og håndterer ting på. Det er stor personlig utvikling bare i det å starte egen business, men du kan også lytte til podcaster, lese bøker eller få støtte fra en coach/mentor for å styrke ditt eget mindset. 

Sett også klare grenser i jobben din, både fysisk og mentalt/energetisk. Det kan innebære å ha faste arbeidstider, ta regelmessige pauser for å unngå utbrenthet, lære å si nei til oppgaver eller kunder som ikke passer med dine verdier eller dine mål. 

Å oppnå en stabil inntekt som Virtuell Assistent på 50 000 kr og oppover er altså absolutt mulig, men det krever en helhetlig tilnærming og dedikert innsats over tid. Som med alt annet. (uansett hvor mye det skinner på sosiale medier)

Ved å følge disse ti tipsene og kontinuerlig evaluere og justere  underveis, kan du bygge en lønnsom og vellykket VA-business som gir deg den økonomiske friheten og fleksibiliteten du søker.

Nysgjerrige på å starte? Sjekk ut Minikurset Jobb hjemmefra – Start som Virtuell Assistent” 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Book en gratis konsultasjon

Hva om du kunne møte den med litt mer nysgjerrighet og glede, og litt mindre alvor? Skape, leke og rett og slett glede deg mer over hele prosessen? Der det som til syvende og sist står igjen er essensen av deg, den du er og det du vil gi til verden.

For på samme måte som kunst er unikt - så er din business og du unik. 

Alle passer ikke og er ikke ment å passe inn i samme form. Du får lov til å gjøre det på din måte. 

I 1-1 Coaching kan vi utforske og justere din business, så den gir deg glede, frihet og suksessen du drømmer om! in the making? 

Hva om du så på businessen din som et kreativt prosjekt? Som et kunstverk